логотип

☎ +38 (095) 74 71 906

 • Письменный перевод
  Письменные
  ПЕРЕВОДЫ
 • Дипломные и курсовые по литературе
  Дипломные и курсовые
  ПО ЛИТЕРАТУРЕ
 • Статьи для сайта
  Тематические
  СТАТЬИ
 • Аудио и видео переводы
  Аудио и видео
  ПЕРЕВОДЫ

Художній світ Рея Бредбері

Організація і реалізація художнього світу відбувається в трьох іпостасях: як об’єкт, як суб’єкт творчості і, відповідно, як адресат або реципієнт. Реальна дійсність у художньому творі утворює просторово-часовий континуум поетичного світу, який М.М. Бахтін назвав хронотопом.

Структура й параметри хронотопу обумовлені людським чинником, тобто «свідомістю автора і його читача, характером світосприймання дійових осіб або ліричного героя, з родовою і жанрово-видовою специфікою твору, зі стилем письменника, з діалектикою об’єктивних і суб’єктивних засад і багатьох інших чинників» [3, с.235].

Літературна образність дуалістична, тобто є синтезом умовності й безпосередності. З одного боку, вона умовна, оскільки словесний образ позбавлений матеріальності. Як говорив Б. Пастернак, книга – лише «кубічний шматок гарячої совісті, що димить – і більше нічого» [52, с. 144]. Представлений у ній художній світ – ілюзорний, реалізується не насправді, а лише в уяві.